Հրատարակություններ

«Ժամանակակից աշխարհակարգի հեռանկարը ու համաշխարհային քաղաքական գործընթացը. տեղեկատվական պատերազմներ և գունավոր հեղափոխություններ»

բեռնել

«Պրոֆայլինգի հիմունքները անվտանգության ապահովման գործում» – Տեղեկագիր N38

բեռնել

«Ահաբեկչության պատմությունից» - Տեղեկագիր N37

բեռնել

ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
(գիտական հոդված)

բեռնել

«Կիբերզենքի կիրառության պատմությունից»

բեռնել

«Հետախուզության և հակահետախուզության հերոսապատումից»
«Հայաստանի առաջին Հանրապետության պատմության դրվագներ»

Այս գիրքը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության անվտանգության մարմինների պատմության հիմնական փուլերն ուրվագծող փաստավավերագրական աշխատություն է, որում ի մի են բերված թեմային վերաբերող հիմնական նյութերը, սկսած 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերից, պետական ապարատի, բանակի, մասնավորապես հետախուզական և հակահետախուզական ստորաբաժանումների ձևավորումից մինչև Թուրքիայի և Ադրբեջանի թշնամական քաղաքականության դեմ այդ կառույցների ձեռնարկած առանձին փայլուն գործողություններ, հանրամատչելի ձևով նկարագրված են 20-րդ դարասկզբին Հայոց պետականության կերտման գործում անվտանգության մարմինների դերն արտացոլող առանցքային պատմական դրվագները: (բեռնել)

«Պետանվտանգության աշխատակիցները 2-րդ համաշխարհային պատերազմում»

Գիրքը նվիրված է Հայաստանի պետանվտանգության մարմինների այն աշխատակիցներին, ովքեր մասնակից են եղել Մեծ Հայրենական պատերազմին, մարտնչել տարբեր ոազմաճակատներում, զորամիավորումներում և մեծ ներդրում ունեցել Հաղթանակի կերտման գործում: (բեռնել)

«Արևմտահայությունն Օսմանյան կայսրության գաղտնի ծառայությունների թիրախում 1878-1923թթ.»

Մենագրությունն Օսմանյան կայսրության հայաջինջ քաղաքականության մեջ գաղտնի ծառայությունների տեղն ու դերն ուրվագծող առաջին փաստավավերագրական աշխատությունն է, որում իմի են բերված թեմային վերաբերող հիմնական նյութերը, սկսած 19-րդ դարի 60-70-ական թվականներին այդ ծառայությունների կազմավորումից մինչև հանրապետական Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների ձևավորումը, հանրամատչելի ձևով նկարագրված են Հայոց ցեղասպանության առանձին դրվագներում այդ կառույցների կոնկրետ գործողություններն ու դրանց հետևանքները: (բեռնել)