ԳՈՒԿ նորություններ

ՀՀ ԱԱԾ ներկայացուցիչը մասնակցել է առցանց անցկացվող միջազգային գիտաժողովին   

Հոկտեմբերի 26-28-ին ՌԴ գիտության և բարձրագույն կրթության նախարարության, ԱՊՀ անդամ պետութ­յուն­­ների հակաահաբեկչական կենտրոնի և Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարանի կողմից կազմակերպ­վել էր «Համաշխարհային քաղաքականության մեգաթրենդներ. գլոբալիզացիա, բևեռացում, ծայրահեղականություն» թեմայով միջազգային գիտա­գործ­նա­կան գի­տա­ժո­ղով, որին համացանցային հեռավար ձևաչափով մասնակցել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության գիտաուսումնական կենտրոնի աշխատակից, մայոր Նաիրա Հայրապետյանը: Միջոցառման երկրորդ օրը՝ հոկտեմբերի 27-ին, նա հանդես է եկել «ԶԼՄ-ների և սոցիալական ցանցերի դերը ահաբեկչության դեմ պայքարում» խորագիրը կրող զեկույցով:

 

ՀՀ ԱԱԾ գիտաուսումնական կենտրոնում անցկացվեցին ավարտական քննություններ

ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների կադրերի պատրաստման, վերա­պատրաստման և որակավորման բարձրացման գործընթա­ցի արդիա­կանացման ու կատարելագործման աշխատանքները շարունակվում են նոր թափով:

Մեկնարկած բարեփոխումների շրջանակներում 2022 թվականի հունիսի 1-ից 3-ը հատուկ մասնագիտական հոսքում տեսական և գործնական գիտելիքների ստուգման ու գնահատման նպատակով թվային նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, թեստային եղա­նակով, անցկացվեցին ավարտական քննություններ:

Ունկնդիրները համա­կարգչային համապատասխան ծրագրով լրացրեցին առավել կարևոր առարկաների ծրագրային հիմնական թեմաներից և խնդիրներից կազմված թեստերը, որոնց գնահատման արդյունքները վկայում են ստացած գիտելիքների և գործնական-մասնագիտական հմտությունների ստուգման գործըն­թա­ցի օբյեկտիվութ­յան և արդյունավետության մասին:

ՀՀ ԱԱԾ գիտաուսումնական կենտրոնում անցկացվեց միջանկյալ քննություն

ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման գործընթա­ցի բարելավումն ու կատարելագործումը Գիտաուսում­նական կենտրոնի առաջնային ու կարևորագույն խնդիրներից է:

Մեկնարկած բարեփոխումների շրջանակներում 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ին հատուկ մասնագիտական հոսքում տեսական և գործնական գիտելիքների ստուգման ու գնահատման նպատակով առաջին անգամ թվային տեխնոլոգիաների ներդրմամբ թեստային եղանակով անցկացվեց միջանկյալ քննություն:

Ունկնդիրները համա­կարգչային հատուկ մշակված ծրագրի օգնությամբ լրացրեցին դասավանդվող առարկաների ծրագրային թեմաների հարցաշարերից և հիպոթետիկ առաջադրանքներից կազմված թեստերը, որոնց արդյունքներն առավել լիարժեք և օբյեկտիվ են դարձնում ոչ միայն գիտելիքների, այլ նաև մասնագիտական հմտությունների ստուգման գործընթացը:

ՀՀ ԱԱԾ ներկայացուցիչը մասնակցել է առցանց անցկացվող միջազգային գիտաժողովին   

Հոկտեմբերի 27-28-ին ՌԴ գիտության և բարձրագույն կրթության նախարարության, ԱՊՀ անդամ պետութ­յուն­­ների հակաահաբեկչական կենտրոնի և Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարանի կողմից կազմկերպ­վել էր «Համաշխարհային քաղաքական գործընթացը. տեղեկատ­վական պա­տե­րազմներ և գունավոր հեղափոխություններ» թեմայով միջազգային գիտա­գործ­նա­կան գի­տա­ժո­ղով, որին համացանցային հեռավար ձևաչափով մասնակցել է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության գիտաուսումնական կենտրոնի աշխատակից, մայոր Տարոն Սաքոյանը: Միջոցառման երկրորդ օրը՝ հոկտեմբերի 28-ին, նա հանդես է եկել «Ժամանակակից աշխարհակարգի հեռանկարը ու համաշխարհային քաղաքական գործընթացը. տեղեկատվական պատերազմներ և գունավոր հեղափոխություններ» խորագիրը կրող զեկույցով: