Վիճակագրություն

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունից  տեղեկատվություն ստանալու հարցումների 2016 թ․ վիճակագրություն

 

 ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունից  տեղեկատվություն ստանալու հարցումների 2017 թ․ վիճակագրություն

 

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունից  տեղեկատվություն ստանալու հարցումների 2018 թ․ վիճակագրություն

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունից  տեղեկատվություն ստանալու հարցումների 2019 թ․ վիճակագրություն

 

 ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղեկատվություն ստանալու հարցումների 2020 թ. վիճակագրություն

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղեկատվություն ստանալու հարցումների 2021 թ. վիճակագրություն