Ինչպես կապվել Հայաստանի Ազգային անվտանգության ծառայության հետ

Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 0001, Նալբանդյանի փող. 104


ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի աշխատակազմի էլ. փոստ՝ Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանվում է սպամ-բոտերից. այն տեսնելու համար ձեզ մոտ պետք է միացրած լինի Javascript-ը։

Հեռախոս՝ +37410 563515 (հերթապահ մաս)


ՀՀ ԱԱԾ մամուլի կենտրոնի էլ. փոստ՝ Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանվում է սպամ-բոտերից. այն տեսնելու համար ձեզ մոտ պետք է միացրած լինի Javascript-ը։  

Հեռախոս՝ +37410 539760 (մամուլի կենտրոն)


ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձ

Միքայել Իվանի Խաչատուրյան

ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աշխատակազմի ղեկավար

Էլ. փոստ՝ Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանվում է սպամ-բոտերից. այն տեսնելու համար ձեզ մոտ պետք է միացրած լինի Javascript-ը։

Հեռ. +37410 548127


ՀՀ ազգային անվտանգության տնօրենի  20.06.2018թ.N 28-Ա հրամանով՝

1. ՀՀ ԱԱԾ համակարգում ներքին ազդարարման, ինչպես նաև ՀՀ ԱԱԾ կենտրոնական մարմիններում արտաքին ազդարարման համար լիազորված անձն է ՀՀ ԱԱԾ տեսչական վարչության պետ Ռաֆայել Առաքելյանը (հեռ. 010-53-74-86)

2. ՀՀ ԱԱԾ մարզային վարչություններում (այսուհետ` ՄՎ) արտաքին ազդարարման համար լիազորված անձինք են`

1)  ՀՀ ԱԱԾ Շիրակի ՄՎ պետ Նարեկ Պողոսյանը (հեռ. 0312-5-30-22)

2) ՀՀ ԱԱԾ Լոռու ՄՎ պետ Կարեն Ալչանգյանը (հեռ. 0322-4-09-70)

3) ՀՀ ԱԱԾ Արմավիրի ՄՎ պետ Արթուր Դաշյանը (հեռ. 0237-2-17-27)

4) ՀՀ ԱԱԾ Արարատի ՄՎ պետ Արմեն Հովհաննիսյանը (հեռ. 0235-2-21-35)

5) ՀՀ ԱԱԾ Տավուշի ՄՎ պետ Սամվել Հայրապետյանը (հեռ. 0263-4-06-06)

6) ՀՀ ԱԱԾ Արագածոտնի ՄՎ պետ Ռազմիկ Միքայելյանը (հեռ. 0232-3-28-42)

7) ՀՀ ԱԱԾ Գեղարքունիքի ՄՎ պետ Լևոն Խաչատրյանը (հեռ. 0264-3-07-14)

8) ՀՀ ԱԱԾ Կոտայքի ՄՎ պետ Ռոբերտ Բազիկյանը (հեռ. 0223-6-00-28)

9) ՀՀ ԱԱԾ Սյունիքի ՄՎ պետ Գևորգ Ներսեսյանը (հեռ. 0285-2-33-10)

10) ՀՀ ԱԱԾ Վայոց Ձորի ՄՎ պետ Գագիկ Առաքելյանը (հեռ. 0281-2-55-11):Համաձայն «Տեղեկատվություն տնօրինողի կողմից մշակված կամ նրան առաքված տեղեկությունների գրանցման, դասակարգման և պահպանման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական հիմնարկների ու կազմակերպությունների կողմից տեղեկության կամ դրա կրկնօրինակի (պատճենի) տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15.10.2015թ. N 1204-Ն որոշման՝ 2016 թվականի  հունիսի 1-ից ՀՀ ազգային  անվտանգության ծառայության պաշտոնական կայքի «ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐՑՈՒՄ» բաժնում գործում է պաշտոնական էլեկտրոնային հարցումներ ուղարկելու հնարավորություն: Հարցումները  պետք է ունենան «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված էլեկտրոնային թվային ստորագրություն:

ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐՑՈՒՄ

 

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանն առընթեր Ազգային անվտանգության ծառայությունն  (ՀՀ ԱԱԾ)  ողջունում է  իր  պաշտոնական ինտերնետային կայքի այցելուներին։ Մեր կայքում ներկայացված են անվտանգության մարմինների պատմության և ՀՀ ԱԱԾ ներկայիս գործունեության վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկություններ։

Ազգային անվտանգության ծառայության գործունեությունը հիմնված է՝ օրինականության, ժողովրդավարության, օրենքի առաջ բոլորի հավասարության, մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները հարգելու և պահպանելու, կուսակցությունների ու հասարակական միավորումների գործունեության անկախության սկզբունքների վրա։


ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

  1. Սույն կարգը սահմանում է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունում ՀՀ քաղաքացիների, օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց (այսուհետ՝ քաղաքացիներ) ընդունելության կազմակերպումը:
  2. Քաղաքացիների ընդունելությունը կատարվում է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի կամ նրա ցուցումով ՀՀ ԱԱԾ մեկ այլ պաշտոնատար անձի կողմից, որի իրավասության ոլորտում է գտնվում քննարկվող հարցի լուծումը: Ընդունելությունը կատարվում է յուրաքանչյուր ամսվա երկրորդ չորեքշաբթի օրը, ժամը 1100  – 1300:
  3. Քաղաքացիների ընդունելությունը կատարվում է նախօրոք ներկայացված գրավոր դիմումի հիման վրա, որտեղ պետք է նշված լինի քննարկվող հարցի էությունը:
  4. ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունում քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է բացառապես ՀՀ ԱԱԾ գործառույթներին և խնդիրներին վերաբերվող հարցերով: Այն դեպքում, երբ դիմումում ներկայացված հարցը չի առնչվում ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության գործառույթներին և խնդիրներին, ընդունելություն չի կազմակերպվում, իսկ դիմումատուն ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի աշխատակազմի կողմից գրավոր տեղեկացվում է այդ մասին:
  5. Ընդունելության վերաբերյալ քաղաքացու դիմումը սահմանված կարգով քննարկվում է ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի աշխատակազմում: ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի աշխատակազմի ղեկավարը, ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի հետ համաձայնեցնելուց հետո, նշանակում է ընդունելության օրը և ժամը, ինչի մասին գրավոր (անհրաժեշտության դեպքում նաև հեռախոսով) տեղեկացվում է դիմումատուն:
  6. Քաղաքացիների ընդունելությունը կատարվում է դրա համար առանձնացված աշխատասենյակում (ընդունարանում), իսկ առանձնահատուկ դեպքերում ընդունելությունը կարող է տեղի ունենալ ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի կամ այլ պաշտոնատար անձի աշխատասենյակում:
  7. ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի կողմից քաղաքացիների ընդունելության ժամանակ, նրա ցուցումով, կարող են ներկա գտնվել նաև ՀՀ ԱԱԾ այլ պաշտոնատար անձինք:
  8. Ընդունելության ժամանակ քաղաքացին նշանակված օրը և ժամին պետք է ներկայանա ՀՀ ԱԱԾ ընդունարան՝ իր հետ ունենալով անձը հաստատող փաստաթուղթ: Ընդունարանում ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի աշխատակազմի աշխատակիցը ստուգում է փաստաթղթերի հավաստիությունը և համեմատում տվյալ օրվա ընդունելության համապատասխան ցուցակում նշված տվյալների հետ: Այն դեպքում, երբ ընդունելությունը կատարվում է համապատասխան պաշտոնանատար անձի աշխատասենյակում, քաղաքացիները ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի աշխատակազմի աշխատակցի կողմից սահմանված կարգով ուղեկցվում են այդ աշխատասենյակ (ընդունարան):
  9. Պաշտոնատար անձը, ում կողմից կատարվում է ընդունելությունը, պարտավոր է ուշադիր լսել քաղաքացուն և համակողմանի քննության առնել նրա դիմումը: Եթե դիմումում բարձրացված հարցի վերաբերյալ փաստերն ու հանգամանքներն ակնհայտ են և լրացուցիչ ստուգում չեն պահանջում, ապա քաղաքացու համաձայնությամբ դիմումին կարող է տրվել բանավոր պատասխան: Մնացած դեպքերում քաղաքացուն տրվում է գրավոր պատասխան օրենքով սահմանված կարգի համաձայն:
  10. Քաղաքացիների գրավոր դիմումների համար ՀՀ ԱԱԾ ընդունարանում տեղակայվում է համապատասխան արկղ, որից դիմումները հանվում են օրը մեկ անգամ ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի աշխատակազմի 1-ին բաժնի դիմումների հետ տարվող աշխատանքների պատասխանատու աշխատակցի կողմից: